Daidouji,

Greetings.

You have reached Tomyo Daidouji!